Our services

Zubni implanti

Zubni implant sa abatmentom

ZUBNI IMPLANTI

Uvođenje zubnih implanata dovelo je do revolucije u stomatologiji. Implanti se koriste od osamdesetih godina 20. veka, a u poslednjih desetak godina prikupljeno je toliko kliničkog iskustva,  da je danas ugradnja implanata potpuno rutinski zahvat. Savremeni implanti po funkciji i obliku potpuno zamenjuju koren zuba, zbog čega je ugradnja implanata uspešna u 99% slučajeva.

Ono što zubne implante čini tako uspešnim je proces oseointegracije, odnosno srastanja implanta sa viličnom kosti, koji se odvija relativno brzo, za svega 3-4 meseca. Površina implanta je biokompatibilna i poseduje mikropore, koje se ubrzo ispunjavaju živim koštanim ćelijama, čime kost potpuno srasta sa implantom. Srastanje kosti i implanta omogućava potpunu stabilnost implanta i krunice koju taj implant nosi.

Zubni implanti koriste se u dve tipične situacije:

Kada pacijentima nedostaje više zuba, dok preostali zubi nisu u dovoljnoj meri zdravi da nose krunice, kao i u slučajevima potpune bezubosti;

U slučajevima jednog nedostajećeg zuba, posebno kada je pozicija na kojoj nedostaje zub okružena sa dva zdrava zuba, jer bi postavljanje mosta podrazumevalo brušenje zuba koji ga nose.

Implanti i potpuna bezubost: ALL ON 6 rad

Kada je pacijent bezub ili je u vilici prisutan samo mali broj zuba, pri čemu preostali zubi nemaju dobru prognozu i moraju biti izvađeni, tada se problem bezubosti rešava ALL ON 6 radom. Za razliku od kombinovanih radova, u kojima deo preostalih zuba dobija krunice, dok se na mestima gde nema zuba postavljaju implanti, kod ALL ON 6 rada krunice su povezane u jedinstvenu kostrukciju, tj. most. Vizuelno, krunice izgledaju kao niz prorodnih zuba, a spojene su kako bi ceo niz od 12 krunica po vilici nosilo samo šest implanata, zbog čega se rad i naziva ALL ON 6.

Upoznavanje pacijenta sa implantskom procedurom

Ovaj tip rada je veoma pouzdan i izuzetno dugotrajan. Zubi izgledaju odlično, dok je osećaj sasvim prirodan, jer je rad postavljen na implantima koji su potpuno sjedinjeni sa vilicom. Pacijent rad ne skida, mada se može skinuti radi reparacije, posebno ako se koristi naprednije rešenje koje se šrafi. Ovo rešenje je veoma popularno u ordinaciji Allure Dent i ubrzano zamenjuje stari sistem učvršćivanja zubnim cementom. Ako je povlačenje desni dovelo do toga da bi krunice morale biti nerealno duge da bi dosegle desni, u osnovi krunice postavlja se roze keramika, koja se potpuno stapa sa desnima, tako da i zubi i desni deluju sasvim prirodno.   

Problem nedostatka vilične kosti: ALL ON 4 rad

Zubni implanti rešavaju sve probleme pacijenata kojima nedostaje veći broj zuba, međutim uslov je da je vilična kost dovoljno snažna. Višegodišnja bezubost, čak i samo u delovima vilice, vodi do povlačenja i istanjivanja vilične kosti, često do te mere da je kost previše tanka da primi implant. Upravo je ta situacija najveći izazov za zubara i ranije su mnogi pacijenti ostajali uskraćivani za implante zbog nedostatka kosti ili su bili upućivani na dugotrajne i skupe tretmane nadoknade kosti pre nego što bi dobili implante.

ALL ON 4 rad namenjen je upravo tim pacijentima, jer koristi na najbolji način preostalu viličnu kost, tako što se dva implanta postavljaju u centralnim delovima vilice, za koje se pokazalo da mogu da izdrže velike sile čak i kada je kost tanka, dok su druga dva implanta u krajnjim zadnjim regijama, pod velikim uglom, kako bi prošli kroz kost što većom dužinom. Na ovaj način pacijent može dobiti isti keramički most kao i pacijent koji ima snažniju kost i nosi ALL ON 6 rad, tako da se dva rada vizuelno ne razlikuju. Ipak, ALL ON 6 rad je pouzdaniji i primenjuje se uvek kada postoje uslovi.

Vrste i izbor implanata

Zubari po pravilu rade sa implantima jednog ili dva proizvođača koje redovno koriste i sa kojima imaju najviše prakse. Često će zubar preporučiti upravo implant koji koristi kao najbolji na tržištu, ali istina je da postoje dva tipa implanata, osnovni tip i napredni tip, pri čemu su najsavremeniji implanti do dva puta skuplji, a prizvode ih uglavnom švajcarske i nemačke kompanije. U ordinaciji Allure Dent koristimo Straumann implante, koji pripadaju kvalitetnijem segmentu, jer tako možemo biti sigurni da će rad trajati decenijama.

Ugradnja zubnog implanta

Proces ugradnje implanata je veoma jednostavan, a od kada su u upotrebu ušle privremene krunice, koje se postavljaju na tek ugrađeni implant, ova procedura postala je još brža i manje naporna po pacijenta. Svi implanti ugrađuju se tokom jedne posete zubaru, a privremene krunice gotove su uglavnom za 24 sata.

Privremene krunice pacijent nosi oko tri meseca, koliko je potrebno da se sa sigurnošću uverimo da su se implanti učvrstili u vilici. Pri kraju tromesečnog perioda, pacijent dolazi da proba nove definitivne krunice, a posle jedne ili dve probe pacijentu se ugrađuje stalni rad. Već od trenutka dobijanja privremenog rada pacijent može normalno da nastavi sa svim aspektima života, a sa postavljanjem stalnog rada dobija se i maksimalni estetski efekat. Pre odlaska kući pacijent prolazi i obuku o održavanju fiksnog rada, što se uglavnom odnosi na način pranja i obraćanje pažnje da se hrana ne zadržava između desni i krunica.