Our services

Zubne fasete (Viniri)

Zubni viniri

Zubni Viniri

Viniri ili fasete predstavljaju neinvazivan stomatološki tretman koji trajno obezbeđuje pacijentu savršene, potpuno bele zube. Viniri su tanke keramičke ljuspice koje se postavljaju na prednju stranu zuba i pokrivaju ceo zub, dajući zubima perfektan izgled, veoma sličan izgledu zuba sa keramičkim krunicama. Suštinska razlika je to što krunica pokriva zub sa svih strana a vinir samo sa prednje.

Šta zubni viniri mogu da postignu?

Zubni viniri namenjeni su pacijentima koji imaju zdrave zube ali nisu zadovoljni njihovom bojom, položajem i/ili oblikom, u slučajevima kada se izgled ne može poboljšati nošenjem fiksne proteze i izbeljivanjem. U određenim situacijama, kao što je ispravljanje zagrižaja kod pacijenata kod kojih dužina zuba varira, nošenje proteze mora biti prva terapija. Međutim, fiksna proteza ne može da koriguje probleme neujednačene dužine i širine zuba, a ponekad ni da potpuno zatvori razmake između zuba, što fasete mogu, i upravo zbog toga je kombinacija nošenja proteze i postavljanja faseta tako efektna.

Svaki vinir uklapa se savršeno sa zubom na koji je fiksiran

Ugradnja vinira

Kako bi se na zube postavile fasete, potrebno je brušenje zubne gleđi u sloju debiljine do 1mm. Iako se u praksi često spominju no-prep viniri, za koje navodno nije potrebno brušenje, njihova primena je ograničena na veoma specifične situacije kada se vinir može fiksirati oslanjanjem na susedne zube, i nikada se ne mogu koristiti u celoj vilici. U realnosti, postoje minimal preparation viniri, tj. viniri kod kojih je potrebna samo minimalna priprema, i upravo takvi viniri koriste se u ordinaciji Allure Dent. Minimalno brušenje omogućava da se sačuva zubna gleđ, što je najsnažniji deo zuba, budući da je brušenje tako ograničeno da ne prodire kroz celu zubnu gleđ. Gubitak zubne supstance usled brušenja direktno se nadoknađuje keramičkom fasetom, tako da zub nije oslabljen, dok je istovremno estetski izrazito unapređen.

Kada se postave, viniri traju sedam do 15 godina i mogu se po potrebi zameniti novim vinirima jedan po jedan. Viniri ne zahtevaju nikakvu posebnu brigu, a pacijent normalno održava higijenu zuba. Takođe, viniri ne deluju negativno na desni i ne dovode do njihovog povlačenja, budući da je keramika 100% biokompatibilna, naravno pod uslovom da pacijent održava zubnu higijenu.

Pojedinačni i kompozitni viniri

Viniri se najčešće postavljaju istovremeno na obe vilce, na svim vidnim zubima, obično na 10 zuba po vilici, od jedinica do petica. Međutim, u određenim situacijama moguće je postaviti i samo jedan vinir na zub koji je promenio boju, okrnjen je, kraći je od susednih zuba ili uvučen.

Kompozitni viniri, tj. kompozitne fasete su veoma interesantno stomatološko rešenje, koje takođe značajno poboljšava izgled zuba, ali je privremene prirode. Za kompozitne fasete koristi se kompozit istog tipa kao za savremene plombe, a takve fasete su oko pet puta finansijski povoljnije od keramičkih faseta.