Stomatologija cene

BOLESTI ZUBA

BOLESTI ZUBA

1.Kompozitni,ispun-jednopovršinski2800,00
2.Kompozitni ispun-dvopovršinski 3000,00
3. Kompozitni ispun, dvopovršinski, na molarima 3500,00
4. Kompozitni ispun-tropovršinski 3800,00
5. Terapija dubokog karijesa(bez ispuna) 1800,00
6.Direktno prekrivanje pulpe1800,00
7.Inlej keramički 14400,00
8.Izbeljivanje zuba po vilici (sa trejevima) 9000,00
9.Izbeljivanje devitalizovanog zuba2400,00
10.Amalgamski ispun- jednopovršinski2500,00
11.Amalgamski ispun- dvopovršinski3000,00
12.Amalgamski ispun- tropovršinski3600,00
13.Ordinacijsko beljenje zuba po vilici12000,00
14.Ukazivanje prve pomoći 1500,00
15.Cementni ispun1200,00
16.Parapulpni kočić1200,00
17.Intraradikularni kočić1200,00
18.Gel za beljenje 1 kom2400,00
19.Zamena leka(Ca OH 2)1500,00
20. Lokalna aplikacija leka (toxavit)1500,00

ORALNA HIRURGIJA

ORALNA HIRURGIJA

1. Lokalna anestezija 500,00
2. Rutinsko vađenje zuba 2800,00
3. Hirursko vađenje zuba 12000,00
4. Vađenje impaktiranog umnjaka 12000,00
5. Vađenje impaktiranog očnjaka 12000,00
6. Komplikovano vađenje zuba 4800,00
7. Apikotomija 12000,00
8. Disekcija zuba 4800,00
9. Cistektomija 12000,00
10. Incizija apcesa 1800,00
11. Nivelacija grebena 12000,00
12. Produbljivanje forniksa 16200,00
13. Hirurško zatvaranje sinusa 12000,00
14. Implantat (ICX) 54000,00
15. Implantat(Bicon) 90000,00
16. Implantat (Strauman) 78000,00
17. Implantat (Bredent) 66000,00
18. Frenektomija 6000,00
19. Vađenje sa separacijom 3500,00
20. Ugradnja resorptivne membrane 15.600,00
21. Augmentacija maxilarnog sinusa- sinus lift 66.000,00
22. Ugradnj zamenika za kost ( Bio- oss) 32.400,00
23. Vađenje frakturiranog zida zuba i cementni ispun 1500,00

PARODONTALNA TERAPIJA

PARODONTALNA TERAPIJA

1. Uklanjanje čvrstih I mekih naslaga, po vilici 1250,00
2. Obrada parodontalnog džepa u lokalnoj anesteziji 1200,00
3. Terapija akutnog parodontalng apscesa 1800,00
4. Kauzalna terapija, po vilici – dr spec. 12000,00
5. Kauzalna terapija, po vilici 6000,00
6. Gingivektomija 2500,00
7. Frenektomija 6000,00
8. Slobodni mukogingivalni auto-transplantat 12000,00
9. Tvt po zubu 12000,00
10. Air flow, po vilici 1200,00
11. Čišćenje zubnog kamenca sa peskiranjem ( obe vilice ) 3000,00
12. Čišćenje zubnog kamenca sa peskiranjem ( jedna vilica ) 1500,00

ENDODONCIJA

ENDODONCIJA

1. Vitalna amputacija 1800,00
2. Mortalna amputacija 1800,00
3. Endodontsko lečenje jednokanalnog zuba 5000,00
4. Endodontsko lečenje višekanalnog zuba 6000,00
5. Lečenje gangrene 6000,00
6. Uklanjanje kanalnog punjenja 2500,00
7. Interseansni ulozak 1000,00
8. Vitalna ekstirpacija na jednokorenom zubu 2500,00
9. Vitalna ekstirpacija na višekorenom zubu 3000,00
10. Revizija- lečenje višekorenog zuba 6000,00
11. Revizija- lečenje jednokorenog zuba 5000,00
12. Interseansno punjenje kanala korena Ca(OH)2 3000,00

PROTETIKA

PROTETIKA

1. Imedijatna proteza 33600,00
2. Parcijalna akrilatna proteza 24000,00
3. Totalna proteza 30000,00
4. Parcijalna skeletirana proteza sa kukicama 42000,00
5. Ugradnja atečmena 1 7200,00
6. Direktno podlaganje proteze 6000,00
7. Indirektno podlaganje proteze 8400,00
8. Reparatura proteze 2400,00
9. Privremena krunica 2400,00
10. Faseta 25200,00
11. Teleskop krunica 24000,00
12. Livena nadogradnja 4200,00
13. Fiberglas nadogradnja 6000,00
14. Metalokeramička krunica 13200,00
15. Metalokeramički član 13200,00
16. Bezmetalna krunica 24000,00
17. Bezmetalni član 24000,00
18. Parcijalna skeletirana proteza na atečmenima 54000,00
19. Metalokeramička kruna sa rubom u keramici 13200,00
20. Frezovana kruna 14400,00
21. Dodavanje zuba u protezu 2400,00
22. Reparatura kukice 2400,00
23. Žabica 1 4800,00
24. Skidanje stare krune 1200,00
25. Žabica 2
26. Privremena kruna(ordinacijski) 1200,00
27. Ugradnja atečmena 2 9600,00
28. Ugradnja atečmena 3 12000,00
29. Endokruna 15600,00
30. Onlej (keramički) 24000,00
31. Kruna na implantu (metalo- keramička) 24000,00
32. Bele kukice, par 4800,00
33. Abutment
34. Kruna na implantu ( bezmetalna) 30.000,00
35. Cementiranje starog protetskog rada ( solo kruna ) 1500,00
36. Cementiranje starog protetskog rada ( most) 2500,00

PREVENTIVNA I DEČIJA STOMATOLOGIJA

PREVENTIVNA I DEČIJA STOMATOLOGIJA

1. Zalivanje fisure 1500,00
2. Uklanjanje mekih naslaga i instrukcija oralne higijene 600,00
3. Impregnacija zuba pastama natrijum fluorida po vilici 1200,00
4. Ekstrakcija mlečnog zuba 1800,00
5. Tretman nezavršenog rasta korena 1800,00
6. Trajni ispun na mlečnom zubu 2000,00

ORTOPEDIJA VILICA

ORTOPEDIJA VILICA

1. Fiksni aparat I, po vilici 72000,00
2. Fiksni aparat II, po vilici 72000,00
3. Ploče sa šrafom i pokretnim elementima ( mobilni aparat) 30000,00
4. Bimaksimalni aparat – monoblok 60000,00
5. Twin block aparat 60000,00
6. Ekstra oralna vuča u okviru fiksnog aparata 108000,00
7. Ekstra oralna vuča solo 30000,00
8. Parcijalni fiksni aparat 42000,00
9. Estetski fiksni aparat 90000,00
10. Kombinovani fiksni aparat 84000,00
11. Dejmon system fiksnog aparata 120000,00
12. Kvadriheliks- solo 36000,00
13. Kvadriheliks u okviru fiksnog aparata 24000,00
14. Delerova maska u okviru fiksnog aparata 18000,00
15. Retenciona folija, po vilici 6000,00
16. Invisible aligment, po foliji 12000,00
17. Night gard 10800,00
18. Analiza modela za invisible aligment 4800,00
19. Pendulum 12000,00
20. Splint 6000,00

OPŠTE USLUGE

OPŠTE USLUGE

1. Stomatološki pregled 1200,00
2. Stomatološki pregled sa pisanim izveštajem 2400,00
3. Stomatološki regled prof. dr 4000,00
4. Specijalistički pregled 2400,00
5. Zdravstveno- prosvetni rad, Predavanje 12000,00
6. Usluge na terenu 15600,00
7. Ukazivanje prve pomoći 1500,00

ESTETIKA

ESTETIKA

1. Mezoterapija ( regija lica) 8400,00
2. Mezoterapija ( regija vrata ) 8400,00
3. Mezoterapija ( regija oko očiju ) 2400,00
4. Mezoterapija ( regija dekoltea ) 8400,00
5. Mezoterapija ( regija vlasišta ) 8400,00
6. Mezoterapija ( regije lica i vrata ) 13000,00
7. Mezoterapija ( regije lica, vrata i dekoltea ) 20000,00
8. PRX-T (kraljevski tretman) 7200,00
9. Hemijski piling (easy phitic) 3600,00
10. Hijaluron ( 1ml3 ) – Juvaderm 30000,00
11. Hijaluron (o,5 ml3 ) – Juvaderm 15000,00
12. Hijaluron ( 0,1 ml3 ) – Juvaderm 3000,00
13. Juvaderm Volite booster 27000,00
14. Hijaluron (1ml3) – Teosyal, Stylage 21600,00
15. Botox (1 regija ) 18000,00
16. Botox (2 regije ) 30000,00
17. Botox (3 regije ) 36000,00
18. Botox kod hiperhidroze ( prekomerno znojenje ) 36000,00
19. Dermapen microneedling treatmen 10000,00
20. Lipoliza stomaka (po tretmanu) 9600,00
21. Lipoliza butina (po tretmanu) 9600,00
22. Lipoliza zadnjice (po tretmanu) 9600,00
23. Profhilo biorevitalizacija lica (2ml) 30000,00
24. Profhilo biorevitalizacija vrata (2ml) 30000,00
25. Profhilo biorevitalizacija lica i vrata 54000,00