Our services

Kombinovani rad

Kombinovani rad

Kombinovani rad

Kombinovani rad spaja najveće prednosti akrilatnih proteza i keramičkih krunica, pružajući pacijentima savršen odnos komfora, cene, estetike i dobrog zagrižaja. Rad predstavlja kombinaciju krunica na zubima i akrilatne proteze, pri čemu se akrilatni deo, koji se smešta u zadnje regije, skida se i pere, dok su krunice na zubima trajne. Savremena tehnologija omogućava da se akrilatni deo izradi na takav način da se po boji i obliku ne razlikuje od keramičkog dela, tako da čak i u momentima kada se akrilatni deo vidi, neće biti uočljivo da se rad sastoji iz dva posebna dela. Kombinovani rad je izuzetno lagan, daleko manje robustan i lakši od akrilatnih proteza, kao i nemerljivo udobniji. Kada je reč o samim krunicama, pacijent može birati između metalokeramičkih krunica i krunica od pune keramike.

Kombinovani rad (primer)

Kompletno rešenje za delimičnu bezubost

Najčešće se kombinovani rad sastoji od akrilatnog dela u zadnjim regijama i krunica na 6-8 prednjih zuba po vilici, jer prednji zubi uglavnom ostaju u dobrom stanju i kod osoba sa delimičnom bezubošću. Za razliku od akrilatnih proteza, ovaj rad ne poseduje neudobne kukice, već se akrilatni deo stabilizuje tako što se povezuje sa keramičkim krunicama sistemom atačmena. Ta veza između krunica i akrilatnog dela može se dodirom osloboditi i ponovo uspostaviti, tako da je pacijentu veoma lako da skine akrilatni deo kako bi ga oprao posle obedovanja. Akrilatni deo takođe se delimično postavlja preko nepca, što dodatno pomaže da ceo rad bude stabilan i bez korišćenja kukica.

Često se događa i da pacijenti nemaju neke od prednjih zuba, dok imaju neke od bočnih, ali i tada je moguće realizovati kombinovani rad. Preostali bočni zubi biće integrisani u protezu, a  u slučajevima kada među prednjim zubima nedostaje jedan zub, taj zub je najbolje zameniti keramičkim mostom.    

Rad na implantima ili kombinovani rad?

Kod delimične bezubosti dajemo blagu prednost radu koji je zanovan na kombinaciji krunica na prirodnim zubima i krunica na implantima, dok je kombinovani rad druga opcija, koja se savetuje u dva slučaja:

– Kada pacijent nema dovoljnu koštanu masu za ugradnju implanata, a želi da čeka na ugradnju veštačke kosti;

– Kada pacijentu više odgovara cena kombinovanog rada u odnosu na cenu rada sa implantima.

Osim što je povoljniji, kombinovani rad je lakši po pacijenta jer nema hirurške faze, kao kod implantskog rada. Takođe, rad se brže završava. Sve je gotovo za dve sedmice, dok se definitivne krunice na implantima čekaju 3-4 meseca.   

Kombinovani rad (primer)

Sa druge strane, rad na implantima se ne skida, već pacijent sve aktivnosti obavlja normalno, kao da ima zdrave prirodne zube. Pacijenti takođe ističu da je implantski rad udobniji i da je osećaj prirodniji.

Najvažnije je, ipak, da su oba ova rada daleko bolje rešenje za delimičnu bezubost od akrilatnih proteza, jer se do maksimuma koriste preostali zubi pacijenta i jer je rad nemerljivo lepši. U većini situacija ne vidi se da pacijent ima kombinovani rad, jer su vidne samo krunice, tako da se rad estetski ne razlikuje značajno od kompletnog rešenja na imlantima.